Menüü

Kokkuvõte

28. juunil möödus neli aastat päevast, mil Eesti kodanikud võtsid rahvahääletusel vastu uue põhiseaduse. Sellega jõudis lõpule suur töö, mis pani aluse meie praegusele õigussüsteemile. Nüüd oleks õige aeg heita pilk tagasi õiguslikule ja poliitilisele olukorrale, milles Põhiseaduslik Assamblee (edaspidi PA) tööd alustas, ning selle töö erinevatele etappidele. Käesolev põgus ülevaade tugineb autori käsutuses olevatele PA istungite stenogrammidele, III teematoimkonna ja redaktsioonitoimkonna säilinud protokollidele, põhiseaduse eelnõude erinevatele versioonidele, ekspertarvamustele ning isiklikele mälestustele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse