Menüü

Kas tsiviilseadustiku üldosa on rakendatav finantsõiguses?

Autor:
Number 1997/3
Lk 124-128

Kokkuvõte

Sellele küsimusele vastata on ühtaegu lihtne ja samas ka keeruline. Formaalse vastuse leiab juba tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) esimesest paragrahvist. Nimelt on seal ammendavalt loetletud, et TsÜS kehtib asja-, võla-, pärimis- ja perekonnaõiguse ning äriseadustiku üldosana. Miks peakski TsÜS kohaldama finantsõiguses? Mis pistmist on tsiviilseadustikul avaliku õigusega, mille üheks haruks on ka finantsõigus? Kuni 1. septembrini 1994 kehtinud ENSV tsiviilkoodeksis oli selgesõnaliselt fikseeritud, et koodeks ei laiene maksu- ja eelarvesuhtele, nagu ka haldussuhetele tervikuna („suhetele, mis põhinevad ühe poole administratiivsel alluvusel teisele poolele“, TsK § 2 lõige 3).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse