Menüü

Kokkuvõte


1. Kindlustuspettusest üldiselt

Kindlustuspettus on sama vana kui kindlustus ise. Kindlustusandjad aktsepteerisid kaua aega kindlustuspettusi kui möödapääsmatut riskifaktorit majandustegevuses. See arvestati vastava eraldisena kindlustuspreemiate hulka nende kalkuleerimisel.

Sellist suhtumist said kindlustusandjad lubada endale niikaua, kui kindlustuspettustest tekkinud kahju moodustas vaid väikese osa kindlustuse üldises tulude ja kulude arvestuses ning kindlustuspettusest tekkinud kahju oli võimalik katta teiste kindlustuspreemiate arvelt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse