Menüü

Euroopa ühendused – supranatsionaalne organisatsioon

Autor:
Number 1997/9
Lk 462-465

Kokkuvõte

Peale kolme Euroopa ühenduse organite liitumist aastatel 1957–1965 võis jääda tunne, et edaspidi on tegemist vaid ühe ühendusega. Sellisel arvamusel olles ollakse valel teel. Kõigil kolmel Euroopa ühendusel on üksteisest sõltumatult ka edaspidi rahvusvaheline õigusvõime. 1960-ndatel aastatel algatatud initsiatiiv lepingud liita üheks lepinguks ning ühineda seega vaid üheks ühenduseks, jäi ellu viimata.

Kõik kolm Euroopa ühendust on rahvusvahelised õigussubjektid. See on sätestatud Euroopa Ühenduse lepingu (varasem Euroopa Majandusühendus) artiklis 210, Aatomiühenduse lepingu artiklis 184 ning Söe- ja Teraseühenduse lepingu artiklis 6. Kõik kolm on supranatsionaalsed. Nad erinevad Euroopa Liidust, mida valdavalt ei tunnustata kui rahvusvahelist õigussubjekti.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse