Menüü

Kokkuvõte

Töötaja ja tööandja vaheliste suhete eri valdkonnad on juba aastaid tagasi reguleeritud erinevalt töökoodeksi kunagisest regulatsioonist. Töölepinguseadust ning teisi tööseadusi on jõutud korduvalt isegi täiendada ja muuta. Töötaja vastutus tööandjale tekitatud kahju eest on endiselt sätestatud töökoodeksiga, kuigi nende normide rakendamine on mitmes küsimuses problemaatiline, kuna regulatsioon ei vasta tänapäeva vajadustele. Peamine põhjus, miks TööK §-d 125–130 senini kehtivad, on seotud asjaoluga, et käesoleva ajani puudub selgus, kas töötaja ja tööandja vahelised suhted reguleeritakse ühtse tervikliku tööseadustikuga või paigutatakse töölepingu regulatsioon võlaõigusseadusesse ning selle kõrval jäävad kehtima üksnes mõned muid valdkondi (töö- ja puhkeaeg, puhkused, töökaitse jmt) sätestavad tööseadused. Kui realiseerub viimane variant, reguleeritakse tööandjale tekitatud kahju hüvitamine võlaõigusseadusega. Töölepinguga seonduvate küsimuste jätmisel tööseadustiku koosseisu tuleb töötaja vastutus tööandjale tekitatud kahju eest näha ette tööseadustikus. Nii ühel kui teisel juhul võtab eelnõude ettevalmistamine ja menetlemine ilmselt veel palju aega, järelikult tuleb kahju hüvitamisel tööandjale jätkuvalt juhinduda töökoodeksi sätetest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse