Menüü

Kokkuvõte

Tulenevalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (International Labour Organization – ILO) konventsioonist C. 135 „Töötajate esindajatele ettevõttes võimaldatava kaitse ja soodustuste kohta“ tähendab mõiste „töötajate esindaja“ kas ametiühingu esindajaid või valitud esindajaid, kes vastavuses riigi seaduste, eeskirjade ja kollektiivlepingu tingimustega on ettevõtte töötajate poolt valitud ja kelle funktsioonid ei sisalda toiminguid, mida nimetatud riigis tunnustatakse ametiühingute ainuõigusena.

Eestis on seaduste ja praktika põhjal seni töötajate esindajateks tunnistatud ametiühinguid. Ettevõtte tasandil on vastavalt töökaitseseadusele töökaitse küsimustes nendeks ka töökaitsevolinikud ja töökaitsenõukogu liikmed, kes ei pruugi olla ametiühingute esindajad ja on valitud töötajate poolt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse