Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis vaatleme kahte erinevat liiki tööd tegevaid isikuid, kes oma põhitunnustelt on sarnased töötajatega, kuid tööõigus neile ei laiene või laieneb üksnes teatud eranditega.

Esimene liik selliseid isikuid on avalikud teenistujad, eelkõige aga ametnikud, kelle teenistusega seotud küsimused on reguleeritud tööõigusest eraldi. Ametnike instituudi taasloomine Eesti õigussüsteemis on olulise tähtsusega ka tööõigusele, kuna seni üks osa töölepingu alusel töötavatest isikutest jäeti üldjuhul väljapoole tööõiguse kehtesfääri.

Töölepingu ja tsiviilõiguslike lepingute alusel tööd tegevate isikute eristamine teineteisest on olnud probleemiks juba kaasaegse tööõiguse tekkimise momendist alates. Probleemiks on see jäänud siiani. Pidades silmas Eesti õigussüsteemi, on enam probleeme tekitavaks vahetegu töötaja ja tööettevõtja vahel. Tihtipeale vormistavad tööandjad isikud tööle tööettevõtulepingu alusel, kuigi sisuliselt on poolte vahel tööõigussuhe. Sellest tingituna on vaatluse alla võetud peamised erinevused töötaja ja tööettevõtja vahel .

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse