Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli lugejatele pole kahtlemata uudis, et Eestit on viimasel ajal hakatud nimetama piraatluse paradiisiks ja seda õigustatult. Valdav osa piraatkaupadest on Eestisse toodud üle piiri. Piiril aga on toll, kellel peaks lasuma kohustus võltsitud kauba sisse- ja väljavedu tõkestada. Seaduste poole pealt oleks nagu kõik korras. Eesti on lubanud järgida rahvusvahelisi intellektuaalse omandi kaitse alaseid põhimõtteid (Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon – ühinetud 1994, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon – ratifitseeritud 1994), lisaks on vastu võetud suur hulk siseriiklikke intellektuaalse omandi kaitset puudutavaid õigusakte.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse