Menüü

Kokkuvõte

Rahvusvaheline poliitika on tänaseks seatud vastamisi radikaalsete geopoliitiliste muutustega, pagulaste arvu katastrofaalse kasvamise ja varjupaigamaadesse integreerimise võimaluste vähenemisega. ÜRO andmetel oli 1970. aastal maailmas umbes 2,5 miljonit pagulast, 1993. aastaks oli nende arv kasvanud umbes 18,2 miljonini.

Olukorrad ja põhjused, mis kutsuvad esile inimeste põgenemist ühest kohast teise on mitmesugused. Ühed tekivad inimestevaheliste suhete tulemusena, teised on tingitud situatsioonidest, mille kujunemine ei sõltu inimeste tahtest, näiteks loodusõnnetused. Pagulaste arvu ülemaailmse kasvu peamiseks põhjuseks loetakse täna eelkõige nii sõjalise, majandusliku kui etnilise ebastabiilsusega kaasnevaid riikidevahelisi konflikte, aga ka kodusõdu. Näiteks võib tuua sõjalised konfliktid erinevates Aafrika riikides, endises Nõukogude Liidus, Balkanil ja Lähis-Idas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse