Menüü

Kohus Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 177 tähenduses

Autor:
Number 1998/7
Lk 328-330

Kokkuvõte

Oma 17. septembri 1997. aasta otsusega asjas Dorsch*1 luges Euroopa ühenduste kohus (edaspidi Euroopa kohus) Saksamaa föderaalse riigihangete järelevalve komisjoni kohtuks Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi Leping) artikli 177 mõistes. Euroopa kohus võttis Saksamaa föderaalse riigihangete järelevalve komisjoni poolt Euroopa kohtule esitatud küsimuse eelotsustamiseks vastu ja tunnustas seega riigihangete järelevalve komisjoni kohtuna. Selline otsus tekitas Saksa juristide hulgas suurt ärevust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse