Menüü

Omandireform ja Saksamaale ümberasujad omandireformi õigustatud subjektidena

Autor:
Number 1999/3
Lk 135-139

Kokkuvõte


Omandireformi ajaloost Eesti Vabariigis

Õigusvastaselt võõrandatud varaga seotud probleemistik tekkis Eestis pärast seda, kui EV ÜN võttis vastu otsuse omandikontinuiteedi kohta (EV ÜN otsus „Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest“; RT 1990, 22, 280). See oli põhimõtteline poliitiline otsus, mille kohaselt tuli omand taastada isikutele, kes õiguslikul alusel omasid vara Eesti esimese iseseisvuse ajal ja kelle omand oli õigusvastaselt rikutud. Omandi rikkumise õigusvastasust tuli vaadelda samas õigusaktis loetletud ebaseaduslikuks tunnistatud normatiivaktide taustal. Loetelus olid Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused erinevate varaliikide natsionaliseerimise kohta. Ümberasujaid puudutab aga eelkõige seadlus suurte majade natsionaliseerimise kohta (ENSV Teataja 1940, 37, 433).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse