Menüü

Kokkuvõte

9. märtsil leidis aset Õigusfilosoofia Eesti Ühingu järjekordne ettekandekoosolek. Ettekandekoosoleku teemaks oli küsimus, kas sotsiaalhooldusõigus on üldse mingi õigus. Iseenesest võib küsimuse sellist asetust pidada tavatuks. Kuid probleem on selles, et tavainimesele seostub sotsiaalhooldusõigus eelkõige konkreetse toetuse määraga, mida tal on või ei ole õigus saada. Nii omandabki sotsiaalhooldusõigus pelgalt selle tähenduse, kui palju on inimesel õigus mingile toetusele.

Tegelikkuses on olukord tunduvamalt keerulisem. Nimelt ei tegele sotsiaalhooldusõigus mitte ainult toetuste suuruse määramisega, vaid ka sellega, kuidas vastavat süsteemi finantseerida, kuidas osutada vajalikke teenuseid ning kes tegeleb süsteemi haldamisega. Seega on küsimuste ring mitmekülgne. Taolistest ülesannetest tulenevalt jaotuvad sotsiaalhooldusõigusesse kuuluvad normid neljaks: koosseisunormid, finantseerimisnormid, osutamisnormid ja organisatsiooninormid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse