Menüü

Kokkuvõte


1. Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslik pädevus

Euroopa Liidu rahandushuvide kaitset väljendava Corpus Juris’e (edaspidi CJ) väljatöötamisele on eelnenud pikk diskussioon selle üle, milliseid sanktsioone tuleb ühenduse rahandushuvide kaitseks kohaldada ning kes peab need kehtestama – kas peab see jääma liikmesriikide pädevusse või tuleb üle anda Euroopa Liidule. Viimase ehk supranatsionaalse regulatsiooni vastu on seni toodud argument, et ühendusel puudub kriminaalõiguslik pädevus ning seetõttu peab jääma ühenduse huvide kriminaalõiguslik kaitse liikmesriikide õlule.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse