Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "ametialased süüteod"

Piinamine õigusriigis?
Eric Hilgendorf, Sten Lind, Paavo Randma
2004 10, Lk 661 - 671
Septembris 2002 rööviti Saksamaal laps nimega Jakob von Metzler ning seda selleks, et tema vanematelt välja pressida suur summa lunaraha. Kaasus leidis pressis laialdast kajastamist. Tähelepanu keskmes ...
Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
F. Liszti psühholoogilise süüteomõiste järgi oli ettevaatamatus koos tahtlusega üks süüvorme, määratledes kergemeelsuse ja hooletusena teo subjektiivse omistamise alumise piiri. Psühholoogilise süümõiste ...
Kohtulahendid

1995 2, Lk 71 - 73
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus 10. jaanuarist 1995. a. R.U. süüdistusasjas KrK §78 lg. 2 järgi Kuritegeliku seisundi puhul, mis algas kriminaalseaduse eelmise redaktsiooni kehtimise ...
Altkäemaks: kas uus tõlgendus seadusele?
Jaan Sootak
1998 8, Lk 397 - 403
Altkäemaksuga kahjustatav õigushüve on põhimõtteliselt kokkulangev ametialase kuriteo kui sellisega kahjustatava hüvega, s.o riigivõimu funktsioneerimine, täpsemalt riigivõimu normaalne, nõuetekohane ...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalõigus
Jaan Sootak
1999 4, Lk 176 - 184
1. Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslik pädevus Euroopa Liidu rahandushuvide kaitset väljendava Corpus Juris’e (edaspidi CJ) väljatöötamisele on eelnenud pikk diskussioon selle üle, milliseid sanktsioone ...
Riigihange
Külli Rosin
2001 9, Lk 661 - 669
Sissejuhatus Riigihangetega seonduv problemaatika, eriti korruptsioonijuhtumid, on avalikkuses tihti kajastamist leidev teema. Võitlus korruptsiooniga on tõsiseks väljakutseks nii Eestile kui ka kõigile ...
1  2  järgmine lehekülg»