Menüü

Kommentaar avaliku teenistuse eetikakoodeksile

Autor:
Number 1999/4
Lk 158-161

Kokkuvõte


Eetikakoodeksi vajadus

Aegade hämarusest on arvatud, et formuleeritud põhimõtete järgi on lihtsam käituda. Nii on olemas Hammurabi seadused, Moosese käsulauad, Hippokratese vanne, samal põhjusel on vastu võetud ka avaliku teenistuse seadus. Vaadates viimast eelnevate kõrval, võib näha teatud erinevust: see on vähemalt välispidiselt eelnevaist kõige mahukam, kuigi ta reguleerib pea kõige vähem.

Ühiskonna arenedes on elu läinud tunduvalt keerukamaks ning seetõttu on selle reguleerimiseks tarvis tunduvalt rohkem seadusi. Samal ajal on selge, et võimu teostamise üldpõhimõtted kaovad järjest keerukamaks muutuvasse seaduste rägastikku. Nendes orienteerumine on muutunud kõigile – välja arvatud asjasse pühendunuile – nii raskeks, et seadused on kaotanud oma mõju käitumisjuhendina. Eriti selgelt tuleb see esile ühiskonnas, mis sügavate sotsiaalsete muudatuste tõttu ei saa toetuda traditsioonidele ehk heade tavade järjepidevusele. Selline olukord muudab juristide poolt nii vaevarikkalt välja töötatud paragrahvid mõttetuks, veelgi enam, ühiskonna ülesehituslikke põhimõtteid rikkuv käitumine lõhub ühiskonda ennast.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse