Menüü

Kokkuvõte

Kopenhaageni Euroopa Nõukogu kogunemine 1993. aasta juunis tähistas käimasoleva Euroopa Liidu laienemisprotsessi starti. Sellel kohtumisel kiideti heaks laienemise põhimõtted ning defineeriti kriteeriumid, millele kandidaatriigid peaksid vastama (nn eeltingimused Euroopa Liiduga ühinemiseks). Need kriteeriumid on alljärgnevad.

1)Poliitilised kriteeriumid: demokraatiat, seaduste järgimist, inimõiguste austamist, vähemustega arvestamist ja neile kaitset tagavate institutsioonide stabiilsus.

2)Majanduslikud kriteeriumid: turumajanduse olemasolu ning funktsioneerimine, samuti võime koopereeruda Euroopa Liidus valitseva konkurentsi ja turujõudude survega. 3) Võime kanda liikmelisusest tulenevaid kohustusi: acquis communautaire’i rakendamine, kaasa arvatud seadusandluse ühtlustamine Euroopa Majandus- ja Rahaliidu sihtidega.

Majandus- ja Rahaliiduga seonduvad nn Maastrichti kriteeriumid on järgnevad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse