Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

Käesolev artikkel käsitleb Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (edaspidi tekstis kasutusel inglisekeelne lühend OSCE) tegevust inimõiguste kaitsel. Teema valik on tingitud sellest, et traditsioonilisemad inimõiguste kaitsesüsteemid Euroopa Nõukogu ning ÜRO raames on suhteliselt põhjalikult läbi uuritud, OSCE mõnes mõttes alternatiivset lähenemist pole aga seni käsitletud. OSCE raames toimuv inimõiguste kaitse on tunduvalt erinev näiteks traditsioonilisest Euroopa Nõukogu süsteemist, sest siin teevad riigid koostööd ning ei ole vastastatud. Ka on inimõiguste käsitlus OSCE raames laiem, hõlmates ka näiteks vabad valimised ning demokraatiaprotsessi. Käesolev teema on aktuaalne ka Eesti kontekstis, kuna OSCE on oma viimase aja tegevuse suunanud aktiivsemalt noore demokraatiaga riikide inimõigusolukorra jälgimisele ning nende toetamisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse