Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

Rahvusvahelises õiguses on selle aastatuhande alguseks lõpule jõudmas viiekümneaastane protsess - augustis võeti vastu Rahvusvahelise Õiguse Komisjoni (ingl k International Law Commission, edaspidi ILC) poolt ettevalmistatud riigi vastutust käsitlev artiklite eelnõu (edaspidi ILC eelnõu). ILC eelnõu plaanitakse edastada riikidele kommentaarideks ning seejärel ÜRO Peaassambleele, kus see võetaks vastu arvatavasti printsiipide deklaratsioonina. Arvestades riigi vastutusõiguse tähtsust ning vastuolulisust ning teema vähest käsitlemist eestikeelses õiguskirjanduses, on käeoleva artikli esmaseks eesmärgiks tutvustada riigi vastutuse iseloomu rahvusvahelises õiguses. Artiklis püütakse siduda see rahvusvahelises õiguses laialdasemalt aktsepteeritud erga omnes kohustustega ning rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtete ja arengutega. Teoreetilist käsitlust on ilmestatud Tšetšeenia relvakonflikti kaasusega, vaadeldes, milline võiks olla Vene Föderatsiooni vastutus toimepandud rahvusvaheliste kohustuste rikkumiste eest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse