Menüü

Kokkuvõte

Kuigi viimasel ajal on põhiseaduslikkuse järelevalvet erialases kirjanduses üsnagi palju käsitletud, on kummalisel kombel jäänud tähelepanuta meie geograafilised naabrid - Põhjamaad. See tekitab mõneti kummastust, kuna uurimismaterjali oleks küllaga. On ju Norra USA järel teine riik maailmas, kus kohtud (täpsemalt küll sealne kõrgeim kohus - H³yesterett) võtsid endale õiguse jätta konstitutsiooniga vastuolus olev seadus kohaldamata. Kuigi vaieldakse selle üle, milline oli kõige esimene kaasus, on selge, et põhiseaduslikkuse järelevalve ulatub Norras tagasi 19. sajandisse. Teistes Skandinaaviamaades põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve, tõsi küll, nõnda pikka ajalugu ei oma. Taanis võib selle algusajaks lugeda 20. sajandi teist-kolmandat kümnendit, Islandil Teise maailmasõja järgset aega, Rootsis kuuekümnendaid aastaid ning Soomes anti kohtutele vastav õigus alles eelmisel aastal, mil jõustus uus põhiseadus (Suomen perustuslaki). Eeltoodud dateeringud on suuresti tinglikud, kuna nii Taanis kui Rootsis jõuti esimeste kohtulahenditeni, kus ka tõesti seadus kui põhiseadusega vastuolus olev kohaldamata jäeti, alles eelmise sajandi viimasel kümnendil. Kui Norra välja arvata, ongi Põhjamaadele iseloomulik kohtute äärmine tagasihoidlikkus seaduste kohaldamata jätmisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse