Menüü

Kokkuvõte

Kohtuekspertiisi eesmärgid on menetlusvormist sõltumata kokkulangevad: tuvastada ekspertiisi vormis mitteõiguslikke eriteadmisi rakendades menetlusasjas tähtsaid asjaolusid ja aidata seeläbi kaasa menetlusülesannete täitmisele. Kõrvaldamaks eri menetlusseaduste reguleerimislünki, vigu ja puudusi ning koondamaks ühte seadusesse kõigile menetlusvormidele ühised kohtuekspertiisi reguleerivad sätted, jättes menetlusseadustesse üksnes konkreetse menetlusvormi eripärast tulenevad sätted, võeti 31. mail 2002 vastu kohtuekspertiisiseadus. Seadus jõustus 1. jaanuaril 2002. Artiklis otsitakse seadust analüüsides vastust küsimusele, kas, kuidas ja millises ulatuses on seaduse vastuvõtmisega saavutatud seaduse väljatöötamisel püstitatud eesmärgid. Seejuures täheldab autor ridamisi küsitavusi, seadusandja ebatäpsusi, sõnastuslikke vääratusi, reguleerimispuudusi ning eksimusi kohtuekspertiisiteooria seisukohtade vastu, millele artiklis ka üksikasjalikult tähelepanu juhitakse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse