Menüü

Kokkuvõte

Ladina keele kasutamist kaasaegsetes juriidilistes tekstides ning selle mõju terminoloogiale on Eestis vähe uuritud. Ladina keele kohta õiguskeeles on seni ilmunud vaid üksikud artiklid. Artiklis antakse ajakirja Juridica kümne aastakäigu põhjal ülevaade nendest ladinakeelsetest terminitest ja fraasidest, mida Eesti juristkond kasutab ja mis seega omavad tähtsust Eesti õigusruumis. Saadud tulemusi võrreldakse Helsingi Ülikooli dotsendi H. E. S. Mattila poolt Soome kohta läbi viidud samalaadse uuringu tulemustega. Autor peatub ka vigadel, mida ladina keele kasutamisel ajakirja Juridica artiklites on tehtud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse