Menüü

Kokkuvõte

Sarnaselt põhiseaduse §-le 18 sätestab Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 3, et kedagi ei tohi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada. Artiklis tutvustatakse väärkohtlemise rahvusvahelise regulatsiooni põhimõtteid, otsitakse vastus küsimusele, kas Eesti kehtiv õigus on sellega kooskõlas ning tutvustatakse Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat väärkohtlemise asjades. Peatutakse väärkohtlemist keelava põhiseaduse normid kaitsealal, väärkohtlemise mõistel rahvusvahelises õiguses ja väärkohtlemise liikidel, tõendamiskohustuse ja tõendamisstandardi küsimustel ning karistamise ja kohtlemise eristamise problemaatikal. Käsitletakse ka riigi negatiivseid ja positiivseid kohustusi, hoidmaks ära väärkohtlemise juhtumeid, ning riigile pandud erinevate kohustuste rikkumiste juhtumeid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse