Menüü

Kokkuvõte

Riigikohus on oma 16. oktoobri 2002. aasta otsuses märkinud, et täitemenetluses kehtib formaliseerituse põhimõte. Nimetatud põhimõte avaldab mõju kogu täitemenetluse läbiviimisele, tähistades asja sisuliselt arutava kohtu ja täitemenetlusorgani spetsialiseerumist ning nendevahelist tööjaotust. Artiklis selgitatakse, mida täitemenetluse formaliseerituse põhimõte endast kujutab, milles leiab see oma väljenduse täitetoimingute tegemisel ja kuidas avaldab mõju täituri tegevuse üle järelevalve teostamisel. Eraldi peatutakse täituri otsustusulatusel, rõhutades, et formaliseerituse põhimõte ei muuda täiturit otsuste täitmise automaadiks. Täituri kohustus on saavutada täitedokumendis nimetatud tulemus, mille juures täiturile jääb otsustusõigus täitedokumendi täitmise toimingute valiku ja nende tegemise viisi osas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse