Menüü

Kokkuvõte

Artiklis käsitletakse rahapesu ja terrorismi finantseerimise olemust ning tunnusjooni rahvusvahelistest regulatsioonidest ja soovitustest lähtudes. Peatutakse kuritegudel, mis vajavad ebaseadusliku tulu muundamist seaduslikuks, ning võimalikel rahapesuks kasutatavatel asutusi/tegevusaladest – nn rahapesu vahenditel. Selle kaudu eristatakse rahapesu ja terrorismi finantseerimise eri kombinatsioone ja elemente ning luuakse alus riskide üle otsustamiseks.

Artikli teises osas analüüsib autor siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade eri aspekte ja nende mõju finantssüsteemile, käsitledes rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamisega seotud probleeme finantsasutuste vaatenurgast. Artiklis vastandatakse finantsprivaatsuse kaitsmine ja raskete kuritegude vastu võitlemine ning püütakse selgusele jõuda, kas ainuüksi regulatiivsed jõupingutused on piisavad meetmed finantssüsteemi ärakasutamise vältimiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse