Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastased süüteod"

Riigijuhi immuniteet rahvusvaheliste kuritegude puhul
Marit Toom
2003 7, Lk 509 - 516
...immuniteet 2.1. Mõiste Ametis oleval riigipeal on rahvusvahelise õiguse kohaselt immuniteet ratione personae.*4 Immuniteet......riigipeal privileegid ja immuniteet, mis on talle rahvusvahelise õigusega garanteeritud, samas kui teised kõrged ametnikud...
Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
...Eestis kehtivat õigust. Nagu artiklist selgub, kuulub inimsusevastaste kuritegude toimepanijate hulka üsna palju......Eestis kehtivat õigust. Nagu artiklist selgub, kuulub inimsusevastaste kuritegude toimepanijate hulka üsna palju...
1