Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 48 lõike 1 teine lause ja lõiked 3 ja 4 sätestavad erakonnapõhiõiguse ja selle piirangud. Artiklis visandatakse erakonnapõhiõiguse struktuur ja testitakse seda praktikas. Autor asub seisukohale, et põhiseaduses sätestatud erakonnapõhiõigus pole reegel, vaid on printsiip, tõstatades seejuures küsimuse erakonnapõhiõiguse kaitsealast. Erakonnapõhiõiguse kaitseala analüüsides käsitleb autor erakonna põhiseaduslikku asendit ning seejärel keskendub erakonnapõhiõiguse sisule: erakonnavabadusele ja erakonnavõrdsusele. Peatutakse ka erakonnaõiguste erinevatel kandjatel ning erakonnapõhiõiguse piiridel. Artikli teises pooles võtab autor vaatluse alla erakonnaseaduse vastavuse erakonnapõhiõiguse ja demokraatia aluspõhimõtte nõuetele, peatudes erakonna mõiste, sisedemokraatia ja sisekontrolli, Riigikogus mitteesindatud erakondade riiklikul rahastamise, valimiskampaania rahastamise avalikkuse ning erakonna vara päritolu ja kulutuste kontrolli aspektidel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse