Menüü

Kokkuvõte

Rahvusvahelised õigusaktid sätestavad igaühe õiguse haridusele. Et garanteerida selle õiguse realiseerumine, sisaldavad samad aktid ettekirjutusi riikidele hariduse organiseerimise osas. Nende hulgast võib välja tuua neli hariduskorraldust puudutavat üldist põhimõtet:

1. Selleks, et igaühe õigus haridusele oleks garanteeritud vähemalt miinimumtasemel, on vajalik, et kool oleks teatud ulatuses kohustuslik; samuti on vajalik, et riik rakendaks abinõusid koolikohustuse täitmise tagamiseks (kooli kohustuslikkuse põhimõte).

2. Hariduse omandamise kohustuslikkus toob omakorda vältimatult kaasa nõude, et koolikohustuse täitmine toimuks tasuta (tasuta hariduse põhimõte).

3. Kuna haridus on kohustuslik, peab tal olema pluralistlik ja tolerantne iseloom, et kaitsta õpilaste mõtte- ja usuvabadust (tasakaalustatud hariduse põhimõte).

4. Mõtte- ja usuvabaduse põhimõttest tuleneb vabadus valida omandatav haridus ja õppeasutus ning vabadus luua erakoole (haridusvabaduse põhimõte).

Autor käsitleb nende põhimõtete rakendumist Eesti haridusõiguses, keskendudes seejuures Prantsusmaa ja Eesti hariduskorralduse võrdlemisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse