Menüü

Kokkuvõte

Vastavalt Finantsinspektsiooni ja Tallinna Börsi 22. septembri 2005. a pressiteatele võttis Finantsinspektsiooni juhatus börsil noteeritud ettevõtete jaoks vastu hea ühingujuhtimise tava juhendi, mis on jõustatud Tallinna Börsi reglemendi kaudu. Pressiteate kohaselt hakkab tava kehtima alates 1. jaanuarist 2006.

Hea ühingujuhtimise tava kommenteeritud väljaande eessõna kohaselt on tegemist soovituslike normidega, mis on mõeldud järgimiseks eelkõige äriühingutele, mille aktsiad on kaubeldavad Eestis reguleeritud väärtpaberiturul, kuid mis sisaldab juhindumiseks sobivat reeglistikku ka teistele ettevõtjatele.

Artikli autor on seisukohal, et ühinguõiguse ja eelkõige just ühingujuhtimise reguleerimine peaks suures osas tuginema õiguse majandusteaduslikule analüüsile reguleerimise kohta. Äriühingu optimaalne juhtimiskorraldus ning juhtorganite moodustamise põhimõtted ei ole üksnes tehnilised ega korralduslikud küsimused, vaid ka küsimus ühingu kui terviku huvide kaitsest ja efektiivsest majanduslikust funktsioneerimisest.

Artiklis analüüsitakse hea ühingujuhtimise tava õiguslikku olemust ja eesmärke ning vaadeldakse, milliseid ühingujuhtimist puudutavaid norme hea ühingujuhtimise tava sisaldab, keskendudes peamiselt järelvalvet teostavate juhtorgani liikmete sõltumatuse nõudele. Artiklis otsitakse vastust küsimusele, milline on niisuguse nõude eesmärk ja kas see eesmärk võiks hea ühingujuhtimise tava kehtestamise kaudu olla saavutatav.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse