Menüü

Kokkuvõte

1. juulil 2004 jõustunud kriminaalmenetluse seadustikuga laiendati ulatuslikult prokuratuuri funktsioone ja seeläbi ka mõjukust. Üheks olulisemaks muudatuseks, mille üle seni laiemat arutelu pole toimunud, on riigi peaprokurörile antud õigus kehtestada üldisi juhiseid. Kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu seletuskirjast ega hilisemast kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu seletuskirjast põhjendusi sellise muudatuse tegemiseks ei leia. Käesolevaks hetkeks on riigi peaprokuröri poolt antud mitmeid juhiseid ning seega on asjakohane seda teemat lähemalt kajastada.

Artiklis otsitakse vastust küsimusele, mis on riigi peaprokuröri juhise eesmärk ja kes on juhise adressaadiks, milline on juhise iseloom ja õiguslik siduvus ning kuidas saab juhist vaidlustada. Lisaks antakse põgus ülevaade teiste riikide vastavast praktikast ja rahvusvahelistest soovitustest selles valdkonnas. Eraldi peatutakse kahel Eestis hetkel kehtival riigi peaprokuröri juhisel: alaealiste erikohtlemine kriminaalmenetluses (29. juuni 2007) ja otstarbekuse põhimõtte rakendamine (12. aprill 2007).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse