Menüü

Kokkuvõte

Justiitsministeerium saatis 2006. aasta juulis teistele ministeeriumitele kooskõlastamiseks korrakaitseseaduse eelnõu, millega reguleeritakse olulisi korrakaitseõiguse üldosa instituute.

Artiklis analüüsitakse korrakaitseseaduse eelnõu §-dega 24 ja 25 loodavat korrakaitse üldvolituse instituuti. Artiklis kõrvutatakse korrakaitse üldvolitust Eesti korrakaitseseaduse eelnõus ja Saksa korrakaitseõiguses, et tutvustada Saksamaa õigusdogmaatika põhiseisukohti ja selgitada välja, milliseid neist võiks kasutada ka Eesti korrakaitseõiguses. Autori arvates kõneleb Saksa korrakaitseõiguse dogmaatika kasutamise poolt muuhulgas asjaolu, et Eesti korrakaitseseaduse eelnõu koostamisel lähtuti osaliselt Saksa ekspertide poolt väljatöötatud ja Saksa õigusel põhinevatest näidisseadustest.

Analüüs keskendub üldvolituse koosseisus nimetatud kaitsehüvedele ja ohu mõistele, millel on põhimõtteline tähendus kogu korrakaitseõiguse jaoks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse