Menüü

Kokkuvõte

13. detsembril 2007 kirjutasid Euroopa Liidu liikmesriikide riigipead Lissabonis alla lepingule (edaspidi „Lissaboni leping“), mille eesmärk on suurendada Euroopa Liidu tõhusust ja demokraatlikku legitiimsust ning muuta Euroopa Liidu tegevus ühtsemaks. Eesti parlament ratifitseeris Lissaboni lepingu 11. juunil 2008. Ehkki Iirimaal toimunud referendumi käigus ei kiitnud sealsed valijad lepingut heaks, ei ole lepingu jõustamise plaanist veel loobutud.

Lissaboni leping koosneb Euroopa Liidu lepingu (ELL) ja Euroopa Ühenduse asutamiselepingu muudatustest (nimetatud leping saab Lissaboni lepingu jõustumise korral uue nime, milleks on Euroopa Liidu toimimise leping (ELTL)). ELL sisaldab sätteid Euroopa Liidu põhimõtete, eesmärkide, institutsioonilise raamistiku, üldsätete ning üldise välis- ja julgeolekupoliitika kohta. ELTL sisaldab sätteid selle kohta, kuidas Euroopa Liit toimib. Artiklis antakse ülevaade nendest Lissaboni lepinguga kavandatavatest muudatustest Euroopa Liidu aluslepingutes, mis on autori arvates olulisemad ja mis on kantud lepingu preambulis toodud peamistest eesmärkidest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse