Menüü

Kokkuvõte

Tsiviilõiguses ja ka väljaspool seda on isikute tahteavaldustel oluline tähendus. Artiklis selgitatakse tahteavalduse mõistet ja selle seost tehingu mõistega ning käsitletakse tahteavalduse väljendamise viise ja tahteavalduse asendamist kohtulahendiga, samuti küsimust, millal saab pidada tahteavaldust tehtuks, et sellega kaasneksid õiguslikud tagajärjed.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse