Menüü

Kokkuvõte

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 370 lõige 2 võimaldab hagejal, kes ei ole kindel, kas ta on õigusest õigesti aru saanud ja/või kes kahtleb, missuguseid asjaolusid tal õnnestub kohtus tõendada, suurendada hagi rahuldamise võimalusi sellega, et ta esitab kohtule mitu alternatiivset nõuet. Nõuete selline esitamine on mõistlik veel selle tõttu, et hagejal on võimalik vajadusel saada selgus kõikides alternatiivselt esitatud nõuetes, kuid ta peab maksma riigilõivu vaid kõige suurema alternatiivse nõude hagihinnast tulenevalt.

Artiklis selgitatakse mitmeid alternatiivsete nõuetega seonduvaid küsimusi, sh kohtupraktikas seni käsitlemata probleeme (nt menetluskulude jagamise põhimõtteid alternatiivsete nõuete korral). Olulise osa artikli mahust hõlmab alternatiivsete nõuete liikide käsitus, kus kõrvuti kohtupraktika näidetega analüüsitakse hüpoteetilisi näited. Muu hulgas käsitletakse artikli teemasse puutuvalt hagi muutmise ja täiendamise, hagi või avalduse kohtu menetlusse võtmise ja menetlusest välja arvamise probleeme ning kohtu selgitamiskohustust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse