Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "hagita menetlus"

Juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumine
Martin Raude
2016 2, Lk 105 - 113
...TsMS) võimaldab lahendada asju hagimenetluses või hagita menetluses. Kohtute poolt hagimenetluses ja hagita......menetluses. Kohtute poolt hagimenetluses ja hagita menetluses lahendatavate asjade arv on enam-vähem...
Euroopa täitekorralduse tõend: miks ja millal?
Meeli Kaur
2012 2, Lk 122 - 126
...tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt on tegemist hagita menetlusega. Võlausaldajal tuleb taotlus Euroopa......hagita menetlusega. Võlausaldajal tuleb taotlus Euroopa täitekorralduse......on kohtu poolt heaks kiidetud või koostatud kohtumenetluste käigus“. Eeltoodust tulenevalt saab Euroopa täitekorraldusena...
Tsiviilkohtumenetluses esitatavad alternatiivsed nõuded
Tambet Tampuu
2011 5, Lk 344 - 364
...kohaldub alternatiivsete nõuete kohta sätestatu ka hagita asjades. Enne 1. jaanuari 2006 kehtinud tsiviilkohtumenetluse......alternatiivsete nõuetega, mille hageja on esitanud. *6 Seevastu hagita asjades, kus kohus ei ole üldjuhul seotud menetlusosaliste esitatud...
Tsiviilasja menetluse peatamine teise menetluse tõttu
Tambet Tampuu
2010 2, Lk 102 - 119
...tsiviilasi), mõeldakse TsMS § 356 lõikes 1 nii hagi kui ka hagita asja menetlust*3 , sh tuvastushagi (TsMS § 368) menetlust......menetluse) all mõeldakse nii hagimenetlust kui ka hagita menetlust, sh tuvastushagi menetlust. Teiseks menetluseks...
1  2  järgmine lehekülg»