Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis analüüsitakse ravi rahastamise lepingute sõlmimisega seotud probleeme. Ravi rahastamise lepingute sõlmimine on tihedalt seotud igaühe õigusega tervise kaitsele ja riigi kohustusega tervishoiuteenuste korraldamiseks. Ravi rahastamise lepingute sõlmimine on praktikas kaasa toonud mitmeid kohtuvaidlusi, kus on tõstatatud mitmete põhiõiguste, nagu ettevõtlusvabaduse, võrdse kohtlemise jms rikkumise küsimusi.

Artiklis leiavad käsitlemist autori hinnangul ravi rahastamise lepingutega seotud põhilised probleemid, milleks on ravi rahastamise otsustusprotsessi vähene läbipaistvus, osutatava ehk ostetava tervishoiuteenuse kvaliteedi hindamise kriteeriumid, samuti nõutava kvaliteedi hoidmine, ravi rahastamiste lepingutega seotud ettevõtlusvabaduse piiramine ning vabaturul ja täielikus konkurentsis tervishoiuteenuste osutamise suunad Euroopa Liidus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse