Menüü

Kokkuvõte

Elu vanglas on ulatuslikult reguleeritud erineva tasandi õigusnormidega, mis ulatuvad rahvusvahelistest kokkulepetest haldustasandil antud üksikaktideni. Artiklis käsitletakse neist ühte – vangla kodukorda –, sest just sellega juhib vangla direktor kogu vangla toimimist. Kodukorras sätestatakse pea kõik vangi elukorraldust puudutav ning muud reguleerimist vajavad asjaolud. Kodukord on see, mis loob esmase õigusliku raamistiku vangi ümber.

Õiguslike instrumentide toime muutmiseks on haldusmenetluse seaduses, halduskohtumenetluse seadustikus ja riigivastutuse seaduses sätestatud mitmeid erinevaid vahendeid, mis peaksid katma kogu isikute õigusi ja pretensioone õigusaktidele puudutava. Seetõttu seisabki vangla silmitsi mitmete menetluslike väljakutsetega, kuidas tõlgendada ja menetleda vangide erisisulisi ja eri põhjendustel taotlusi vangla kodukorra muutmiseks, samuti millal tekib vangi õigus kasutada kodukorra suhtes õiguskaitsevahendina vaide esitamist.

Artiklis selgitatakse kodukorra olemust õigusaktina ja käsitletakse kodukorra õigusliku toime lõpetamise võimalusi nii vaidemenetluses kui ka väljaspool õiguskaitsevahendite kohaldamise menetlust.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse