Menüü

Kokkuvõte

Karistusseadustiku § 394 näeb ette karistusõigusliku vastutuse rahapesukuriteo eest ning § 3941 rahapesu kokkuleppe sõlmimise eest. Rahapesu mõiste sisustamiseks tuleb aga pöörduda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätete juurde. 2008. aastal asendati rahapesu mõistes „kuritegu“ „kuritegeliku tegevusega“. Alates seadusemuudatusest on üritatud leida erinevusi kuriteo ja kuritegeliku tegevuse vahel rahapesu seadusliku kvalifitseerimise eesmärgil. Uus redaktsioon on praktikute jaoks tõstatanud küsimused, kas rahapesu eelkuritegu võib sisustada laiemalt või siiski vaid konkreetse kuriteona, millest on rahapesu objekt vahetult saadud, ning milline on igal üksikul juhul eelkuriteo sisustamisel selle tõendamiskoormis.

Käesolevas artiklis avab autor karistusõigusliku etteheite tegemisel eelkuriteo sisustamisega tõusvaid probleeme. Rahapesu eelkuriteo puhul on tegemist avatud kataloogiga (ingl all crime approach). Sõltuvalt kuriteoliigist ning koosseisuliste asjaolude eripärast võivad sisustamisnõuded olla aga praktikas erinevad ning seega võib mõne karistusseadustiku eriosas sätestatud kuriteo sisustamisel rahapesu eelkuriteona esineda tõsiseid kitsaskohti. Samas on kohtupraktika kujundanud juba esimesed suunised ja lahendused võimalike kitsaskohtade ületamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse