Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Keskpank hakkas 2014. aastal kasutama deflatsiooni vältimiseks negatiivset hoiustamise intressimäära ning peatselt muutusid negatiivseks ka Euroopa pankadevahelise turu intressimäärad. Pankadevahelise turu intressimäärad on sageli baasintressimääraks panga ja klientide vahelistes muutuvintressi kokkuleppega krediidilepingutes. Negatiivsete intressimäärade ebatavalise iseloomu tõttu ei reguleeri enamik lepinguid, mis on sõlmitud enne baasintressimäärade negatiivseks muutumist, kuidas tuleks intressi negatiivse baasintressimäära korral arvutada.

Probleemsed on krediidilepingud, milles intressimäär moodustub baasintressimäära ja intressimarginaali summast. Intressiarvutusele matemaatiliselt lähenedes väheneb negatiivse baasintressimäära korral intressimarginaal baasintressimäära negatiivse väärtuse võrra. Alates hetkest, kus baasintressimäära negatiivne väärtus absoluutväärtusena ületab intressimarginaali positiivse väärtuse, muutuks intressimäär tervikuna negatiivseks ning vastavalt oleks negatiivne ka sellise intressimäära alusel arvutatud intress ehk intressimakse. Sisuliselt läheb see aga vastuollu krediidilepingu mõttega. Ilmselt ei saa kahtluse all olla, et laenusaajal ei eksisteeri sellisel juhul kohustust intressiperioodi eest intressi maksta. Märksa ebaselgem on küsimus, kas perioodi eest arvestatud intressi negatiivne väärtus võiks tähendada, et laenusaaja intressi maksmise kohustus asendub asjaomase perioodi eest intressi saamise õigusega. Artiklis analüüsitakse olemasolevast õiguslikust reeglistikust lähtudes, kuidas tuleks sellises olukorras intressi arvestada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse