Menüü

Vestlusring „Elutestamendiga arvestamise võimalikkus praktikas“

Autor:
Number 2017 /5|Lk 340 -349

Kokkuvõte

Vestlusringis osalesid Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia osakonna vanemarst-õppejõud ja Eesti Geriaatrite Seltsi esimees Helgi Kolk, Tallinna Diakooniahaigla hospiitsosakonna õendusjuht Teija Toivari, Põhja-Eesti Regionaalhaigla keemiaravi osakonna onkoloog ja palliatiivravi keskuse konsultant Mari Lõhmus, Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant Liidia Meel ja Tallinna notar Rainis Int. Vestlusringi juhtis Tallinna notar Tarvo Puri.