Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tervishoiuteenuse osutamise leping"

Vestlusring „Elutestamendiga arvestamise võimalikkus praktikas“

2017 5, Lk 340 - 349
...nendest teemadest? Helgi Kolk: Igasuguse arstiabi osutamise eelduseks on nõusolek, patsiendi teadlik nõusolek......kui elutestamenti, vaid see oli avaldus raviteenuse osutamisest keeldumiseks. Me kasutasime võlaõigusseaduse terminoloogiat...
Vestlusring „Vastsündinute elu lõpu väärikus“

2017 5, Lk 358 - 365
...ümber, ta ei pea olema oma otsuses kinni. Haigla või tervishoiuteenuse osutaja osutab ikkagi tervishoiuteenust. Seda reguleerib......ütleb, et piiratud teovõimega isiku puhul küsitakse tervishoiuteenuse osutamiseks tema seaduslikult esindajalt nõusolekut...
Tarbijale suunatud geenitestid Eesti õigusruumis
Kärt Pormeister
2016 4, Lk 263 - 270
...geenitestid sellistest geeniuuringutest, mida tehakse tervishoiuteenuse osutamise või teadusuuringu raames. 1.1. Geenitesti......eraõiguslikult teenuseosutajalt ilma teadusasutuse või tervishoiuteenuse osutaja poole pöördumata. Tarbijale suunatud geenitestide eristamine...
Alaealise õigus abordile
Marika Žmenja
2014 5, Lk 385 - 394
...tekitanud probleeme seoses selle nõude järgimisega tervishoiuteenuse osutajate seas. *6 Samuti paistab olema segadust......manustamisega. Raseduse katkestamise puhul on tegemist tervishoiuteenuse osutamisega tervishoiuteenuste korraldamise seaduse...
1