Menüü

Kokkuvõte

Rahvusülikooli 100. juubeli puhul on igati õigustatud heita pilk sellele, mis on õigusharidus, milleks on seda vaja ja kuhu suunda võiks või peaks õigusharidus arenema. Samuti tuleb tähelepanu pöörata eestikeelse õigushariduse vajalikkusele ja võimalikule arengule. Eestikeelset õigusharidust ei paku peale Eesti ülikoolide mitte keegi maailmas ning seega on eelkõige Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli õigusteaduskonnal täita oluline ülesanne eestikeelse õigushariduse ja õigusteaduse arendamisel, edendamisel ja tugevdamisel. Käesolevas artiklis käsitletakse ülevaatlikult, millega peab Tartu Ülikooli õigusteaduskond arvestama, kui ta tahab olla akadeemilist õigusharidust andvate õppeasustuste esirinnas mitte ainult Balti regioonis, vaid põhjamaades tervikuna. Samuti vaadeldakse seda, missuguseid väljakutseid esitab eestikeelne õigusharidus Tartu Ülikoolile. Lisaks vastatakse küsimusele, kas eestikeelsel akadeemilisel õigusharidusel on üldse tulevikku või muutub ka õigusharidus rahvusvaheliseks ning ingliskeelsete õiguskavade rakendamine saab olema iseenesest mõistetav.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse