Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Riigikogu kroonika"

Riigikogu menetluses olevad seaduseelnõud

1993 2, Lk 39 - 39
...armuandmise korda jm. Seaduse eelnõu esitamise Riigikogule tingis põhiseaduse V peatüki ebapiisavus presidendi......põhiseadus ei reguleeri. Välissuhtlemise organid Riigikogu, president, valitsus, välisministeerium jt. ministeeriumid...
Riigikogu menetluses olevad seaduseelnõud

1993 1, Lk 14 - 15
*Põhiseadusliku järelevalve kohtumenetluse seadus Käesolevas eelnõus on fikseeritud, missugusel instituudil baseerub põhiseadusliku järelevalve kohus ning missugune on tema moodustamise kord, pädevus ...
Riigikogu kroonika

1995 10, Lk 454 - 457
...4. detsember Advenditervitusega esines Riigikogule Vanalinna Muusikamaja Poistekoor. Lõppes Vabariigi......esimene lugemine. 4. detsember Advenditervitusega esines Riigikogule Vanalinna Muusikamaja Poistekoor. Lõppes Vabariigi...
Riigikogu kroonika

1995 9, Lk 414 - 415
... 6.-9. november 1995 6. november Riigikogu ees andsid ametivande 3. novembril Vabariigi Presidendi poolt......Endel Lippmaa. 6.-9. november 1995 6. november Riigikogu ees andsid ametivande 3. novembril Vabariigi Presidendi poolt...
Riigikogu kroonika

1995 8, Lk 367 - 370
...nfo september - oktoober 1995 11. september Lõppes Riigikogu liikmete Kalev Kuke ja Ignar Fjuki algatatud riigi- ja......Värska sovhoosis. Infotunnile järgnes vaba mikrofon Riigikogu liikmetele. 12. september Võeti vastu Riigikogu...
Riigikogu kroonika

1995 5, Lk 224 - 228
...muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Lõppes Riigikogu liikme Enn Tarto algatatud kriminaalkoodeksi muutmise......ja täiendamise seaduse eelnõu esimene lugemine. Riigikogu juhatus kinnitas sotsiaalkomisjoni aseesimeheks Anti...
Riigikogu kroonika

1995 4, Lk 168 - 171
...21. märtsil Toimus Riigikogu VIII koosseisu esimene istung, mille avas Vabariigi President......Vabariigi President Lennart Meri. Istungist osavõtnud 100 Riigikogu liiget andsid ametivande jääda ustavaks Eesti Vabariigile...
Riigikogu kroonika

1996 10, Lk 574 - 577
...Info 4. november - 4. novemberKIRJAND =Riigikogu liige Kadri Ottis andis Riigikogu ees ametivande. Riigikogu......Kadri Ottis andis Riigikogu ees ametivande. Riigikogu juhatus võttis 25. oktoobril...
Riigikogu kroonika

1996 9, Lk 509 - 511
...ametisse Vabariigi President Lennart-Georg Meri andes Riigikogu ees ametivande Eesti rahvale. Pärast vande andmist......Eesti rahvale. Pärast vande andmist esines L.-G Meri Riigikogu ees kõnega. President tänas kõiki külalisi, tervitas...
Riigikogu kroonika

1996 5, Lk 251 - 255
...info 3. juuni Riigikogu otsustas muuta Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud......Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate avalikest...
Riigikogu kroonika

1996 4, Lk 196 - 199
...arutelu. Infotunnis vastas riigikontrolör Hindrek Meri Riigikogu liikmete Mart Nuti ja Tiit Sinissaare arupärimisele......reklaamimise kohta. Infotunnile järgnes vaba mikrofon Riigikogu liikmetele. 7. mai Riigikogu otsustas kiita heaks...
Riigikogu kroonika

1996 3, Lk 140 - 143
...Info 1. aprill Riigikogu võttis muutmata kujul uuesti vastu presidendi poolt......annulleerimise kohta, Daimar Liivi arupärimisele Riigikogu liikme kuulumise kohta äriühingute juhtorganitesse......arupärimisele kaabeltelevisiooni kohta. 2. aprill Riigikogu võttis vastu Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse...
Austatud lugeja!
Anne Kalvi
1996 2, Lk 49 - 49
See oli mõned nädalad tagasi, kui Helsinki Ülikooli professor ja magistrandid meid külastasid. Küsides külaliste uurimisobjekti kohta, selgus üllatusena, et üks noortest daamidest tegeles feminismiga ...
Riigikogu kroonika 1996

1996 2, Lk 84 - 89
...jaanuar Võeti vastu keskkonnakomisjoni algatatud otsus „Riigikogu delegatsioon Ülemaailmses Tasakaalustatud Keskkonna......Venemaa vastuvõtmise kohta Euroopa Nõukogusse ning Riigikogu liikmete Sergei Issakovi ja Märt Kubo arupärimisele...
Riigikogu kroonika

1996 1, Lk 43 - 44
...Riigikogu võttis muudetud kujul 67 poolthäälega vastu kriminaalmenetluse......muutmise ja täiendamise seaduse jaanuar 1996 8. jaanuar Riigikogu võttis muudetud kujul 67 poolthäälega vastu kriminaalmenetluse...
Riigikogu kroonika

1997 6, Lk 320 - 323
...väärtuse võõrandamist. Seadus jõustub 1. jaanuaril 1998. KIRJAND =Riigikogu võttis vastu otsuse, millega tunnistatakse kehtetuks......tagada valuutareserviks olnud metsa arvelevõtmine. KIRJAND =Riigikogu võttis vastu otsuse Riigikontrolli peakontrolöri otsuse „Eesti...
Riigikogu kroonika

1997 5, Lk 261 - 262
...maiKIRJAND =Infotunnis vastas haridusminister Mait Klaassen Riigikogu liikmete Enn Tarto ja Lauri Vahtre arupärimisele......Vahtre arupärimisele õpilaste sõidusoodustuste kohta; Riigikogu liikme Siiri Oviiri arupärimisele Profülaktilise Meditsiini...
Riigikogu kroonika

1997 4, Lk 206 - 207
...info= 7. aprill= Riigikogu ees andis ametivande minister Peep Aru.= Lõppes Vabariigi......Infotunnis vastas teede- ja sideminister Raivo Vare Riigikogu liikme Paul-Eerik Rummo arupärimisele AS Eesti Ringhäälingu...
Riigikogu kroonika

1997 2, Lk 94 - 97
...taotlusele võeti väljaspool järjekorda päevakorda 36 Riigikogu liikme algatatud otsuse eelnõu umbusalduse avaldamise......kohta peaminister Tiit Vähile. Ettekandega esines Riigikogu liige Feliks Undusk, kaasettekande tegi peaminister Tiit...
Riigikogu kroonika

1997 1, Lk 41 - 44
...info = 2. detsember= Riigikogu ees andsid ametivande sotsiaalminister Tiiu Aro, välisminister......Rein Loik ning teede- ja sideminister Raivo Vare.= Riigikogu võttis vastu Eesti Maarahva Erakonna fraktsiooni ja Koonderakonna...
1