Menüü

Kokkuvõte

Seadus käsitleb kahte pandiviisi: kinnisvara tagatisel antavat hüpoteeki ja vallasvara tagatisel antavat vallaspanti, nii et pandiga tagatud nõude mittetäitmisel on õigus nõuda rahuldamist panditud varast. Pantida võib põhimõtteliselt kõike, mis on üleantav ja mille pantimine pole seadusega keelatud, nii asja kui ka näiteks õigusi. Viimaste pantimise hulgas võib, kui väärtpaberite pantimine välja jätta, kõne alla tulla eelkõige nõuete pantimine, mille kohta küll otseseid eeskirju pole, kuid mis keelatud ka ei ole (§ 277 lg. 1). Mujal on nõuete puhul levinud nõuete pantimise asemel nende n.-ö. loovutamine tagatisena (võlaõigusliku nõude loovutamise sätete järgi).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse