Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tehingu mõiste ja printsiibid"

5. peatükk. Tehingud
Raigo Sõlg
1994 8, Lk 192 - 196
...muutmisele või lõpetamisele (§60 lg.1). ÜS–es lähtutakse tehingu defineerimisel uuest, meie õigussüsteemi jaoks seni......ÜS–e järgi kuuluvad mõiste „õigustoimingud“ alla tehingud ja TsK-i mõistes juriidiliste toimingute kõrval...
Internet ja õigus
Eneken Tikk
2000 6, Lk 402 - 407
...RT I 2000, 26, 150), mille eesmärk on võimaldada tehingute tegemist Interneti vahendusel ja samas tagada asjaomaste......tegemist Interneti vahendusel ja samas tagada asjaomaste tehingute õiguslik aktsepteeritavus. Kuigi Eestis puudub kohtupraktika...
1