Menüü

Kokkuvõte

Haldusreformi võib käsitleda mitmest aspektist. Seoses külanõukogudele, alevitele ja linnadele omavalitsuse staatuse andmisega on tekkinud uus omandireform - munitsipaalomand ning sellele tuginev ettevõtluse vorm - munitsipaalettevõte. Kui riigi omandit kaitseb riigikontroll, majanduspolitsei jt., siis enamuses valdades, linnades ja alevites ei ole munitsipaalomandi säilitamine ja kasutamine õiguslikult reguleeritud. Vanast harjumusest loodetakse, et küll riik selle eest hoolt kannab. Enamus munitsipaalettevõtteid töötab põhikirja alusel, mis ei näe ette juhtkonna vastutust ning kohaliku omavalitsuse võimalusi munitsipaalettevõtte tegevust suunata.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse