Menüü

Kokkuvõte

Valduse kui eraldi õigusinstituudi reguleerimine ja kaitse on meile seni tundmatu, kuid tänases olukorras vajalik. Omandi ja muude õiguste kaitsmisel kohtus tuleb isikul tõestada oma vastava õiguse olemasolu. Valduse kaitseks kohtusse hagi esitamisel piisab, kui tõendatakse valduse fakti, õigust valdamiseks ei pea selles protsessis keegi tõendama ja seda ei tohi ka nõuda ega ka vastavaid vastuväiteid hagejale esitada. Sellega tagatakse valduse kaitse põhieesmärk – olemasolevate suhete säilitamine (kui keegi teiselt midagi ära võtab, ei pea see teine kohtus tõendama, mis alusel ta asja valdas). See tagab, et vaidlused lahendatakse kiiresti, ilma keeruliste protsessuaalsete toiminguteta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse