Menüü

Kokkuvõte

Tartu Ülikooli tööõiguse õppejõudude koostatud tööseadusandluse arengukava realiseerub aeglasemalt kui Eesti Vabariigi Justiitsministeerium 1991. a. algul planeeris, kuid realiseerub siiski. Vastu on võetud tööõiguse keskne seadus – Töölepingu seadus. Jõustunud on ka Puhkuse–, Töökaitse–, Kollektiivlepingu, Töötajate usaldusisiku, Töötajate distsiplinaarvastutuse ja Kollektiivse töötüli lahendamise seadused. Riigikogu menetluses on töö– ja puhkeaja ning palgaseaduste eelnõud. „Juridica“ 5. numbri ilmumise ajaks on need eelnõud loodetavasti vastu võetud seadustena.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse