Menüü

Töölepingu seadus ja selle kohaldamine töölepingu lõpetamisel

Number 1993/5
Lk 101-101

Kokkuvõte

(Algus „Juridicas“ nr. 2–4)

§ 3. Töölepingu lõpetamine tööandja pankrotistumisel

TLS § 86 p. 2 annab võimaluse töölepingu lõpetamiseks tööandja pankrotistumisel. Vastavalt Eesti Vabariigi pankrotiseadusele (RT 1992, nr. 31, art. 403) on pankrot võlgniku kohtuotsusega välja kuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Pankrotiavalduse võib esitada kohtusse nii võlgnik (maksejõuetuks muutunud tööandja) kui ka võlausaldaja. Kohus kuulutab pankroti välja, kui on tuvastanud võlgniku maksejõuetuse. Pankrotiotsusega määratakse pankrotihaldur ning võlgniku vara valitsemise õigus läheb üle kohtu ja võlausaldajate järelevalve all tegutsevale haldurile. Pankrotihaldur otsustab ka pankrotistunud tööandja juures töötavate töötajatega töölepingu lõpetamise küsimused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse