Menüü

Kokkuvõte

Euroopa õigus on valdkond, mida meil kõigil tuleb alles hakata enda jaoks avastama. Kui me aga soovime saada osaks Euroopast, siis tuleb sellega ka tegeleda. Käesoleva artikli eesmärgiks on vaadelda ühte väikest osa Euroopa õigusest - ettevõtteõigust.

Ettevõtteõiguses võib Euroopas eristada kahte erinevat suunda. Esimene on EMÜ liikmesmaade rahvuslike õiguste ühtlustamine, teine aga Euroopa oma seadusandluse väljatöötamine. Eesti jaoks omavad need protsessid kahesugust mõju: kõigepealt on meil vajalik teada mujal kehtivat süsteemi, teiselt poolt peaks me võimaluse korral arvestama ühtlustamisprotsessiga, mis vähemalt ettevõtteõiguses on üsna suurel määral võimalik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse