Menüü

Töölepingu seadus ja selle kohaldamine töölepingu lõpetamisel

Number 1993/6
Lk 121-121

Kokkuvõte

(Algus „Juridicas“ nr. 2–5)

Töölepingu lõpetamine töötaja mittevastavusel oma ametikohale või tehtavale tööle

TLS § 86 p. 4 järgi on tööandjal õigus lõpetada tööleping, kui töötaja ei tule toime oma tööülesannete täitmisega kas vähesest tööoskusest või tervisest tingituna. Seda vallandamise alust rakendatakse suhteliselt harva, kuid tulevikus omandab see tõenäoliselt suurema kaalu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse